Činnost výchovného poradce

Standardní činnost výchovného poradce vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. přílohy č. 3. o poskytování poradenských služeb na školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

 • Poradenské činnosti:

  • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
  • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky (jedná se o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a žáky nadané).
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními.
 • Metodické a informační činnosti:

  • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy (kariérové poradenství, práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, práce s nadanými žáky).
  • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu.
  • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.