Činnost výchovného poradce

Standardní činnost výchovného poradce vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. přílohy č. 3. o poskytování poradenských služeb na školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. v aktuálním znění.

 • Poradenské činnosti:

  • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
  • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky (jedná se o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a žáky nadané).
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními.
 • Metodické a informační činnosti:

  • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy (kariérové poradenství, práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, práce s nadanými žáky).
  • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu.
  • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Konzultační hodiny a kontakt na výchovného poradce pro školní rok 2018/2019:

Kontakt: 415652310, e-mail: zastupce@8zs.ln.cz
Konzultační hodiny

Úterý

Jen pro pedagogy: úterý 13.35 – 14.20

15.00 – 16.00

Pátek Dle předchozí domluvy
Středa (pouze pro učitele) Podle aktuální potřeby

Důležité dokumenty:

zákon č. 561/2004 (školský zákon) vaktuálním znění

vyhláška 197/2015 Sb. (poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních) vaktuálním znění

vyhláška č. 27/2016 Sb. (vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) vaktuálním znění

Plán práce VP na 2018/2019