Metodika pro kariérového poradce

Stav, trendy a cíle kariérového poradenství

Poradenské služby související s kariérou člověka jsou prováděny pod různými názvy (poradenství pro volbu povolání, poradenství pro profesní orientaci, profesní poradenství, pracovně profesní poradenství, vzdělávací poradenství, pedagogicko-psychologické poradenství, výchovné poradenství apod.). Z tohoto důvodu je třeba pojem kariérové poradenství nejprve definovat.

Pojem kariéra lze pokládat za zastřešující vzhledem k pojmům profese, povolání, vzdělání apod. a proto i pojem kariérové poradenství lze chápat vširokém slova smyslu a definovat jej jako systém činností sloužících k podpoře dětí i dospělých při jejich rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci.

Tato rozhodování je třeba vnímat jako součást celoživotního procesu, který obsahuje velmi složitou a mnohovrstevnou posloupnost jednotlivých rozhodovacích kroků týkajících se jak sféry pracovního uplatnění, tak sféry vzdělávání.