Metodik prevence


Rodiče – nečekaní spojenci

Téma komunikace školy s rodinou se čím dál častěji dostává  do povědomí a zájmu veřejnosti. Spolupráce rodin a škol je nejen jedním z pilířů inkluzivního vzdělávání a komunitních škol, ale především ukazatelem kvality ve vzdělání obecně.


Více …